Banden cycling biedt “lifeline” in Zuid-Afrika

Het is een moeilijke tijd voor Zuid-Afrika geweest, zowel de wereldwijde financiële crisis als de ineenstorting van de mijnsector hebben de economie mishandeld en de werkloosheid op bijna 25% gebracht. Enig goed nieuws is hoe recycling van banden in Zuid-Afrika werkgelegenheid biedt voor de zwaarst getroffen mensen, namelijk jonge (15-24 jarigen), vrouwen en mannen.

Sinds 2012 heeft REDISA (Recycling and Economic Development Initiative van Zuid-Afrika) 125.000 ton schroot banden van stortplaats omgeleid naar nieuwe toeleveringsketens. De regeling is terug van de overheid en zij subsidiëren het inzamelings- en recyclingproces. Het project heeft meer dan 2.500 banen gecreëerd en steunt 190 kleine tot middelgrote ondernemingen in Zuid-Afrika.

Voordat de regeling werd geïntroduceerd, bedroeg de recycling snelheid ongeveer 4%, en deze staat nu op een indrukwekkende 19%!

De overheid vergoedt de kosten van de regeling door een op gewicht gebaseerde heffing door te berekenen aan fabrikanten van banden in Zuid-Afrika, en aan personen of bedrijven die banden importeren in het land.

De regeling is goed gebleken voor het milieu omdat minder rubber op de vuilstort terechtkomt en REDISA werkt samen met universiteiten om nieuwe technologieën voor afvalbanden te verkennen.

Maar het echte voordeel van de regeling ligt in het feit dat 98% van de gecreëerde banen ten goede is gekomen aan benadeelde personen (37% vrouwen en 41% jonge heren). REDISA houdt zijn inspanningen vol en hoopt dat 2019 hun indrukwekkende cijfers blijft zien stijgen.